Členstvo

 

Základným predpokladom členstva v klube je záujem o wushu. Radi v našom klube privítame začiatočníkov aj pokročilých vo všetkých vekových kategóriach. Dôraz kladieme hlavne na dodržiavanie morálno-etických princípov (najmä priateľstkého správania, slušnosti, vzájomnej pomoci,...), pravidiel klubu a celkovo kladný vzťah k wushu, bojovým umeniam vôbec ako aj k čínskej histórii, kultúre a filozofii. Členstvo v klube je spojené aj s členskými poplatkami, ktorých výška je uvedená v sekcii Tréningy ako aj podporou klubu v rámci svojich možností (najmä účasťou na akciách klubu, pomocou pri organizácií, ...). Vedenie klubu si vyhradzuje právo neprijať do klubu ľudí vyznačujúcich sa nadmernou agresivitou, rasovými predsudkami, asociálnym chovaním a pod.